אורן קובי עם יו”ר בנק הפועלים יאיר סרוסי

אורן קובי עם יו”ר בנק הפועלים יאיר סרוסי

אורן קובי עם יו”ר בנק הפועלים יאיר סרוסי