איש העסקים אורן קובי הגיש הצעה להסדר חוב עם הנושים

Rate this post

איש העסקים, אורן קובי, הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להסדר – 100% מהחוב המאושר לנושים.

בבקשה, שהוגשה על ידי עורכי הדין של קובי אילן שביט וחן סידבון, מבקש מבית המשפט לזמן אסיפת נושים, במסגרתה תובא לאישור הנושים הצעת הסדר שלטענתו של אורן קובי מטרתה לפרוע 100% מהחוב המאושר כלפיהם.

בנוסף, במהלך החודשים האחרונים פעל אורן קובי להידברות מול מנהל מיוחד בניסיון לגיבוש הסדר נושים כולל. לטובת העניין פנה קובי לבית המשפט בדרישה לאשר הסדר נושים, על פיו ייטול על עצמו התחייבות לפירעון מלא של 100% לנושים ובכל מקרה להעמיד סכום שלא יפחת מ-10 מיליון שקל, מתוכם ישולמו מיליון שקל במזומן.

אורן קובי
אורן קובי