אורן קובי – אדמה מול הים

אורן קובי – אדמה מול הים

אדמה מול הים

אורן קובי – אדמה מול הים