יזם הנדל”ן, אורן קובי

יזם הנדל”ן, אורן קובי

יזם הנדל”ן, אורן קובי