No Image

המדינה נגד משקיעי הנדל”ן

16 במאי 2017 אורן קובי 0

0.0 00 משרד האוצר מערים כבר תקופה ארוכה קשיים על משקיעי נדל”ן בישראל. הקשיים מתבטאים ביצירת הגבלות, חקיקת חוקים ועוד, אשר פוגעים באטרקטיביות הכלכלית בנדל”ן […]